Temp. / Pkt. rosy: 26,7°C / 14,1°C
Najw. temp.: 28,0°C o 12:55:00
Najn. temp.: 15,8°C o 06:00:00
Odczuwalna / Chłodz. wiatr.: 27,0°C / 26,7°C
Wilgotność: 46%
Deszcz: 0,00 cm
Najw. intensywność: 0,00 cm/h o 00:05:00
Pręd. wiatru: 0,4 m/s
Najw. pręd. wiatru: 6,3 m/s o 12:40:00

Aktualizacja: 16.09.2020 16:25:00